Verksamhetsutveckling

Findouts verksamhetskonsulter skall ses som den främsta partnern för att effektivisera verksamheten i produktutvecklande företag och organisationer.

Vi möjliggör detta genom att engagera medarbetarna, synliggöra verksamheten och implementera bestående förbättringar.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att visualisera och implementera bestående strukturella och kulturella förbättringar hos kund som syftar till att effektivisera verksamheten och nå uppsatta mål och resultat.

Därför ska fokus vara på att agera internt och externt utifrån vår egen värdegrund: sunt förnuft, ärlighet, professionalism, allas lika värde och långsiktighet.

Vi vill bli fler som brinner för att realisera detta hos våra kunder! För mer information, kontakta Peter Roos

NYHETER

  • Föreläsning infovisualisering

   Peter Roos föreläser 23/10 om informationsvisualisering på den akademiska konferensen Elliit Workshop 2014

   Läs mer...

  • EU-projekt

   FindOut medverkar under 2014 i ett EU-projekt kring verktygsintegration inom ramen för ICTLabs.

   Läs mer...