Projektstyrning

NYHETER

  • Föreläsning infovisualisering

   Peter Roos föreläser 23/10 om informationsvisualisering på den akademiska konferensen Elliit Workshop 2014

   Läs mer...

  • EU-projekt

   FindOut medverkar under 2014 i ett EU-projekt kring verktygsintegration inom ramen för ICTLabs.

   Läs mer...